Informatie

Waarom

Iedereen heeft vaak een specifieke motivatie om iets te doen. Gevoed door persoonlijke gebeurtenissen of juist onverklaarbaar waarom. Een onderbuik gevoel.

Wij vinden het leuk om ‘out of the box’ sportieve events te verbinden met goede doelen. Gezondheid is namelijk niet zo vanzelfsprekend zoals veel mensen denken.

Waarom? Als we ziek worden weten wij dat er altijd mensen voor ons klaar staan. Dat er mensen voor ons hebben geïnvesteerd in een hogere kans op herstel. Wij investeren onze tijd voor anderen.

Goede doelen

Sinds 2010 zetten wij ons in voor KiKa. Per jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kinderkanker en 150 kinderen halen het niet. En dat moet beter, dat kan beter. Daar is geld voor nodig, geld om onderzoeken te financieren.

In 2015 is een teamlid van United 4 KiKa in positieve zin in aanraking gekomen met Stichting Gijsje Eigenwijsje. De nobele droom van doodzieke Gijs om kinderen met een terminale ziekte nog één keer een zorgeloze vakantie te gunnen. Zijn droom is werkelijkheid geworden en de stichting heeft nu beschikking over 3 volledig aangepaste vakantiehuizen.

Goede doelen

Sinds 2018 steunen we Stichting Ruby and Rose. Vooral om vrouwen bewust te maken van gynaecologische kanker. Daarnaast organiseert Ruby and Rose verschillende projecten en evenementen in het kader van deze fondsenwerving, zoals het verkopen van mooie producten om hiermee ook gelden voor gynaecologisch onderzoek te genereren. Er is veel geld nodig voor wetenschappelijk (gynaecologische) onderzoek. Stichting Ruby and Rose zamelt hiervoor geld in. Maar dat kunnen we niet alleen!

Verdeling van donaties

Na flink wat overwegingen is besloten om een verdeling te maken. Van alle donaties die we met deze actie ophalen, gaat 60% naar KiKa, 20% naar Stichting Ruby and Rose en 20% naar Stichting Gijsje Eigenwijsje.

Het staat niet in verhouding met de investeringen die de stichtingen jaarlijks doen. Maar naar onze mening is dit een eerlijke en mooie verdeling. Laten we er samen voor zorgen dat alle drie de stichtingen een mooi bedrag kunnen ontvangen. Dus doneer!

Kosten

Het organiseren van een event brengt kosten met zich mee. Het is ons doel om kostenneutraal het event te kunnen organiseren. Daarom kan je bij elke donatie een bijdrage doen voor organisatiekosten. Wij willen bij voorkeur geen geld van de donaties claimen voor de kosten. Mocht het toch voorkomen dat het potje voor de kosten niet voldoet, dan zal er maximaal 5 tot 10% van de donaties gebruikt worden voor de kosten.

De tijd die alle vrijwilligers / deelnemers / organisatoren investeren, is onbetaald.

De route

Niet geheel onbelangrijk natuurlijk. We doorkruisen een aantal dorpen rondom Tilburg. Dwars door de groene strook van Tilburg.